MedO najnovije obavijesti 

31 srp Categories: medo

NOVO 31.07.2020 - obavijest za ordinacije obiteljske medicine s područja grada Zagreba - Uspostava karantene/samoizolacije

Poštovani,  

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u okviru uputa i preporuka za postupanje u pandemiji COVID – 19  donio i Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID -19 (19.06.2020.).  Tim je dokumentom predviđeno da regionalni stožeri (lokalni) osiguraju organiziranu izolaciju za oboljele čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte  koji moraju biti u karanteni. Slijedom iznijetog, a sukladno Odluci  Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. obavještavamo Vas  o uspostavi karantene/samoizolacije na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24  od dana 01. kolovoza 2020. 

Ovim putem smatramo važnim dostaviti i sljedeće informacije: 

-          temeljem rješenja nadležnih službi oboljeli  čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju i  zdravih kontakata na području grada Zagreba, primaju se u karantenu/samoizolaciju putem dežurnog liječnika iz COVID ambulante (Doma zdravlja Zagreb-Centar). Dežurni liječnik iz COVID ambulante  je  prvi kontakt za primitak u karantenu. 

-          liječnik u COVID ambulanti bit će dostupan na broj telefona 091 489 7015 svaki dan od 8 do 20 sati, a od 20 sati toga dana, do 8 ujutro idućeg dana, u pripravnosti će biti liječnik, kojeg će se kontaktirati na broj 091 489 7022. 

-          Ovi brojevi uspostavljeni su isključivo za potrebe karantene/samoizolacije. 

-          Službeni kontakt broj dežurnog medicinskog osoblja  u karanteni:  091 4678 229 

30.07.2020 - A5 uputnice MEDO UPUTA ZA RAD

29.07.2020 - Obavijest digitalna platforma COVID-19

28.07.2020 - Prioriteti za testiranje na SARS-CoV-2

Poštovani,  

ovim putem Vas obavještavamo da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio preporuku vezano za prioritete za testiranje na SARS-CoV-2.

Navedeni dokument možete pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili na sljedećoj poveznici https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/  

S poštovanjem,

Operativni tim Kriznog stožera Ministarstva zdravstva

 

21.07.2020 - Postupak predlaganja i propisivanja pomagala kod šećerne bolesti, uputa

20.07.2020 - Obavijest o propisivanju lijekova strancima kojima se sredstva za ZZ osiguravaju u Državnom proračunu

08.07.2020 - Poziv za edukaciju 'Virtualna rana intervencija'

06.07.2020 - obaveza evidentiranja i praćenja podataka oboljelih, te osoba u samoizolaciji putem Centralnog repozitorija

03.07.2020 - obavijest HZZO-a: Izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače

01.07.2020 - obavijest Operativnog tima KS MIZ 

Poštovani, 

Nastavno na razvoj epidemiološke situacije na području vaše županije odnosno Grada Zagreba, upućujemo vas da Županijski  stožer civilne zaštite odnosno Stožer Grada Zagreba, procijeni potrebu za ponovnu aktivaciju  izdvojenih ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom tzv. „COVID-19 ambulante“ u djelatnosti obiteljske/opće medicine, te da istu, ukoliko se to smatra potrebnim, organizira u suradnji s nadležnim domom zdravlja. 

Uz razvoj epidemiološke situacije, preporučamo uzeti u obzir i dostupnost postojećih kapaciteta, a osim lokacija potrebno je definirati i radno vrijeme tih ambulanti tijekom dana. Radno vrijeme i duljinu radnog  ambulanti, moguće je odrediti u vremenskom rasponu od 8,00 do 20,00 sati, prema vašoj procjeni o potrebnom broju sati rada. 

Molimo da domovi zdravlja koji će organizirati „COVID-19 ambulantu/te“ , o lokacijama i njihovom radnom vremenu te o početku rada, izvijeste ovo ministarstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također upućujemo domove zdravlja da vode točne evidencije o rasporedu svakog pojedinog zdravstvenog radnika, jer će to biti podloga za plaćanje rada u tim ambulantama od strane HZZO-a. 

Molimo da o početku rada, lokacijama i radnom vremenu izvijestite i sve pružatelje zdravstvenih usluga kao i građane na svom području. 

Napominjemo, da u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i sprječavanje širenja bolesti, treba osigurati dostatnu količinu zaštitne opreme za sve zdravstvene radnike primarne zdravstvene zaštite koji će biti raspoređeni na rad u tim izdvojenim ambulantama pri domovima zdravlja. 

S poštovanjem,

Operativni tim KS MIZ

HZZO 

COVID-19 obavijesti
30 lip Categories: medo

30.06.2020 - obavijest Operativnog tima KS MIZ  

Nadopuna dokumenta „Tumačenje, izmjene i dopune točke 5.1. Mjere reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19 koje se primjenjuje od 22. svibnja 2020. godine (Klasa: 813-07/20-01/01, Urbroj. 534-03-1/1-20-105)

Točka 1. predmetnog dokumenta „Bolesnici kojima se planira hospitalizacija ili provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka“ predlaže se nadopunti tako da:

izabrani liječnik primarne zdravstvne zaštite, na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba uputiti pacijenta na testiranje na infekciju SARS-CoV-2, osim već navedenog, prije svakog:

elektivnog operacijskog programa i,

elektivnog programa kod kojeg se generira aerosol, u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i dnevnoj bolnici te kod hospitalizacije i bolničkog liječenja, kada je testiranje moguće organizirati na način da se zbog možebitnog čekanja na provedbu i rezultat testiranja ne odgađa program.

Točka 2. „Ostale indikacije“ nadopunjava se od 26.6.2020. (koorespondencija Stožera civilne zaštite) s novom 4. podtočkom, tako da doktori primarne zdravstvene zaštite daju uputnice i upućuju na testiranje COVID-19 u skladu s epidemiološkim smjernicama, osim do sada navednog, i:

„korisnike i zaposlenike u sustavu socijalne skrbi kod pružatelja socijalnih usluga što uključuje:

testiranje novih korisnika (kod privremenog smještaja u kriznim situacijama i dr.) neposredno prije realizacije smještaja te po isteku 14-dnevne samoizolacije,

testiranje korisnika po isteku 14-dnevne samoizolacije nakon dugotrajnog bolničkog liječenja,

testiranje djelatnika prije povrataka na posao nakon višednevne odsutnosti (odsutnost najmanje 5 radnih dana u kontinuitetu koji može biti prekinut zbog neradnih dana) zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga te nakon povratka iz inozemstva,

testiranje korisnika i djelatnika prema posebnoj indikaciji epidemiologa.“

S poštovanjem,

Operativni tim KS MIZ

23.06.2020 - obavijest Operativnog tima KS MIZ 

Poštovani,

Nastavno na  razvoj epidemiološke situacije, vezano uz epidemiju COVID-19, kako kod nas, tako i u susjednim zemljama, smatramo potrebnim upozoriti sve pružatelje zdravstvenih usluga u Mreži javne zdravstvene službe, da su obvezni pratiti i pridržavati se svih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih tijela na državnoj i lokalnoj razini, kao i u radu primjenjivati preporuke struke. Pritom posebno ističemo obvezu provođenja propisanih postupaka trijaže, obvezu korištenja zaštitne opreme kao i osiguravanje mogućnosti testiranja na COVID-19 u zdravstvenim ustanovama.

 

Upute za djelatnike zdravstvenih ustanova, pacijente i posjetitelje tijekom epidemije COVID-19 

 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_za_djelatnike_zdravstvenih_ustanova_pacijente_i_posjetitelje_21_06.pdf)

 Pristup posjetiteljima u bolničke ustanove

 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Posjete_u_zdravstvenim_ustanovama.pdf)

 Uz opće preporuke i važeće upute molimo da se kod pregleda ili telefonskog kontakta posebna pažnja posveti uzimanju anamnestičkih podataka prema smjernicama  za postavljanje sumnje na zaraženost COVID-19. 

Na linku se nalaze i najnovije preporuke o postupanju s turistima koji su razvili simptome COVID-19. (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupak_kod_pojave_bolesti_kod_gosta_19_06.pdf)

Vezano uz organizaciju i funkcioniranje bolničkih zdravstvenih ustanova, a s ciljem osiguranja kontinuiranog i kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite, pozivamo vas da zadržite određeni dio smještajnih kapaciteta za izolaciju odnosno za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19, s mogućnošću proširenja sukladno potrebama te da organizaciju rada u narednom razdoblju planirate na način da osigurate raspoloživost potrebnih ljudskih resursa. 

U cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i sprječavanja širenja epidemije među građanima ponovo napominjemo da ste obvezni osigurati dovoljnu količinu zaštitne opreme, a osim u radnom okruženju, potrebno je pridržavati se epidemioloških mjera i u svakodnevnom životu.

Zaključno, podsjećamo da su odluke Ministarstva zdravstva, donesene vezano uz epidemiju i dalje na snazi. 

S poštovanjem,

Operativni tim KS MIZ 

09.06.2020 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je na svojoj mrežnoj stranici Preporuke postupanja u domovima zdravlja/ pružateljima zdravstvene zaštite na primarnoj razini ( Verzija 2, Zagreb, 4. lipnja  2020.), te Upute za liječnike obiteljske medicin( Verzija 2, Zagreb, 4. lipnja  2020.).

04.06.2020 - Odluka UV o načinu plaćanja rada u COVID-19 ordinacijama - obavijest i upute

04.06.2020 - unicef on-line edukacija

Poštovani,  

ovim putem obavještavamo Vas da se u okviru programa „KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DIJETE: Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s teškoćama u razvoju” kojeg provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva uz podršku UNICEF-a, održava on-line edukacija.  

Edukacija je otvorena za sve stručnjake koji rade s djecom koja imaju složene komunikacijske potrebe.  

Slijedom navedenog, molimo Vas da obavijest o istom proslijedite putem CEZIH-a ugovornim subjektima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u djelatnostima zdravstvene zaštite predškolske djece i  opće/obiteljske medicine.  

Napominjemo da je rok za prijavu 05. lipnja 2020. godine.  

Zahvaljujemo na suradnji,  

Ministarstvo zdravstva  

     

Tema:

POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA I ASISTIVNA TEHNOLOGIJA ZA NAJMLAĐU DJECU SA SLOŽENIM KOMUNIKACIJSKIM POTREBAMA

Trajanje edukacija:

2 dana od 9.00 sati do 16.30 sati (pauze su uključene u navedenom vremenu). Sudjelovanje na oba dana je obavezno i preduvjet za dobivanje potvrde.

Termin:

Moguće je odabrati termin sukladno Vašim ostalim obavezama.

  • termin: 18. i 19. 6.2020.
  • termin: 9. i 10.7.2020.

Forma:

On-line edukacija. Sadržaj je pripremljen u zanimljivom i dinamičnom obliku te sadrži dosta praktičnih primjera.

Profil sudionika:

 

Edukacije su namijenjene stručnjacima koji rade s djecom koja imaju složene komunikacijske potrebe

Maksimalan broj sudionika:

Nema ograničenja u broju sudionika

Teme koje će biti obrađivane:

•  Rana intervencija

•  Rani komunikacijski razvoj - osnove

•  Pojam simbola

•  Ključna obilježja potpomognute komunikacije (PK)

•  Niskotehnološki oblici PK

•  Komunikacijske ploče u okviru Cboarda i Boardbuildera

•  Visokotehnološki oblici potpomognute komunikacije

•  Primjeri primjene PK

•  Praktični rad s aplikacijom Cboard

•  Upoznavanje postojećih programskih rješenja za PK

Napomena: Detaljan program edukacije će Vam biti poslan naknadno.

Predavači:

Edukacije će održati stručnjaci iz područja PK-a i IKT-a:

Izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Prof. dr. sc. Željka Car

Matea Žilak, mag. ing.

Monika Rosandić, mag. logoped

Klara Popčević, mag. logoped

       

 Za sva eventualna dodatna pitanja molimo Vas da se obratite dr. sc. Ivani Rašan na email: ivana.rasan@fer.hr

 

 02.06.2020 - komunikacijska poruka obavijest

25.05.2020 - zaštitna oprema, obavijest 

Poštovani, 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je putem Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova uspostavio distribucijski lanac vezano uz podjelu zaštitne opreme prema svim korisnicima (zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi, operativne snage sustava civilne zaštite, policija, oružane snage, carina, pravosuđe, promet, inspekcije, kao i mnogi drugi koji su provodili mjere zaštite zdravlja od COVID-19.). 

Epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj je odlična te se postupno iz kriznog vraća u normalno stanje.  Za sve sudionike koji provode zaštitne mjere sada je puno manje opterećenje, kako u dijelu angažiranja ljudi tako i kod potreba za korištenjem zaštitne opreme. 

Obzirom da su sve službe dobile potrebne količine opreme, Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova više neće distribuirati zaštitnu opremu prema korisnicima već će pažljivo pratiti situaciju te u slučaju izbijanja kriznih žarišta na određenom području (npr. zadnja situacija na otoku Braču) u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite interventno i promptno dostaviti potrebnu zaštitnu opremu. 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je formirao stratešku zalihu zaštitne opreme koja će se čuvati u zonskim skladištima Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova za eventualni drugi val epidemije koji se pretpostavlja krajem godine. U tom smislu tražimo od svih sudionika da odgovorno koriste zaštitnu opremu koju imaju na raspolaganju te provode redovito ažuriranje svojih zaliha zaštitne opreme kao što su radili prije početka epidemije.  

S poštovanjem,

Operativni tim KS MIZ

24.05.2020 - obavijest o Mjerama reaktivacije bolničkog sustava

22.05.2020 -Mjere reaktivacije bolničkog sustava 

15.05.2020 - Novi šifarnik eListe KZN V_9 objedinjuje prethodne šifarnike za eNaručivanje i „Konzultacije“ s novih 63 postupka  kako bi se pokrile sve djelatnosti. Otvoren je i novi tip postupaka, „Uzimanje uzoraka“ s tri nova KZN-a koji se mogu koristiti kako bi se organizirao rad u pojedinim odjelima zdravstvenih ustanova za uzimanje uzoraka.   

Na sve novo dodane postupke je omogućeno i eNaručivanje, a šifrarnik je aktivan od 18.05.2020.   

14.05.2020 - EKZO kartice 

                    - produljenje rokova za ostvarivanje prava OO temeljem potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima 

07.05.2020 - Preporuka ordinacijama PZZTelefonska identifikacija pacijentaSigurnosna elektronska komunikacija

04.05.2020 - naplata sudjelovanja kod upućivanja i testiranja na COVID-19

01.05.2020 - Mjere reaktivacije bolničkog sustava + MZ BZU dopis

30.04.2020 - Epidemija (COVID-19) - Naručivanje pacijenata na specijalističko-konzilijarne preglede i bolničko liječenje

28.04.2020 - Centralni repozitorij podataka o osobama kod kojih je dijagnosticiran COVID-19 i nadzorima nad postavljenim sumnjama na tu bolest - nova verzija platforme 

22.04.2020 

Podsjetnik za djelatnost obiteljske medicine, pedijatrije i ginekologije 

Preporuke u provedbi mjera zdravstvene zaštite LOM  

20.04.2020 - ePropusnice je ponovo moguće izdavati iz Mede ... ponovo manjkava komunikacija od proizvođača aplikacije ... od jutros oko 10 zbog nepooznate greške u sustavu nije moguće koristiti HZZO web servis za propisivanje ePropusnica. Grešku smo prijavili i dobili odgovor da se radi na otklanjanju problema ... 

17.04.2020 - Najnovije Upute za zdravstveni nadzor: 

-Zdravstveni nadzor 

-Letak izolacija (eng) 

-Letak izolacija (hrv) 

-prema novim napucima WHO za bilježenje opravdano kliničko-epidemiološko dijagnosticirane COVID-19 infekcije, a bez identificiranog virusa, koristi se šifra U07.2U07.2 COVID-19, virus nije identificiran 

Kliničko-epidemiološki dijagnosticiran COVID-19 

Vjerojatni COVID-19  

Sumnja na COVID-19  

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U07.2  

Za bolesti i stanja gdje je virus identificiran i dalje se koristi šifra U07.1 COVID-19, virus identificiran  

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U07.1  

Sukladno tomu, u privitku dostavljamo vam izmijenjeni i dopunjeni Naputak za šifriranje novog korona vidusa.  

17.04.2020 - HZZO A5 uputnica: neki Gx traže svoje ugovorne doktore da komuniciraju na novoj platformi nevezanoj sa Cezih-om sa doktorima SKZZ-a vezano uz A5 uputnicu - upozoravamo da je Cezih ozakonjen i da nije dopuštena razmjena podataka između doktora, na nijedan drugoj platformi osim kroz Cezih 

16.04.2020 - Mjere socijalna skrb 

-uz izdavanje ePropusnice dozvoljena je evidencija postupka OM112 / PD109 za PZZ

14.04.2020 - Odluke Upravnog vijeća HZZO-a sa 56. sjednice održane 27. ožujka i 57. sjednice održane 09. travnja 2020. 

10.04.2020 - prijelaz granice 

10.04.2020 - Ukoliko Vam ništa od UPUTA nije pomoglo problem prijavite proizvođaču aplikacije na eMail: helpdesk.covid-19@apis-it.hr  

Mi kao Vaša programska podrška za Medo program ćemo pomoći s provedbom Uputa koje smo dobili (Upute je dužan dostaviti propizvođač aplikacije - nečijim nemarom, kaosom ili nečim trećim dobili smo ih sa zakašnjenjem, tek u srijedu 08.04.2020 u 15:50, kada ste i Vi - naši Korisnici i mi bili na rubu živčanog sloma). 

Ukoliko Vam aplikacija i nakon provedene procedure iz Upute ne dozvoljava pristup, ni mi, ni HZZO helpdesk@hzzo.hr Vam ne možemo pomoći pošto nismo proizveli web aplikaciju, proizvođač i njegov helpdesk je helpdesk.covid-19@apis-it.hr  

Mi smo Vam posljednjih dana omogućili pristup trima novim web servisima u najkraćem mogućem roku (pristup popisima pacijenata u izolaciji, oboljelih od COVID-19 i ePropusnice). Naši djelatnici u helpdesku se trude ne propustiti niti jedan poziv i svakom odgovoriti i pomoći onoliko koliko možemo, a često i više od toga, pa Vas molim Vas da imate razumijevanja za njih. 

Boris Klaić, IPT doo 

09.04.2020 - UPUTA HZZO za pristup web aplikaciji https://zarazne.zdravlje.hr  

Pristup servisu imaju samo liječnici: https://zarazne.zdravlje.hr  

Dodatne upute:  

Koristite Internet explorer za pristup aplikaciji, u Internet exploreru, na Alati, Internetske mogućnosti, Sigurnost, Pouzdana mjesta, gumb Mjesta upišite https://zarazne.zdravlje.hrkao sigurnu stranicu   

 

 

Ako ni to ne pomogne:   

Najčešća pitanja vezana za pristup putem certifikata   

4.2.2 Prilikom odabira certifikata, ne ponudi se opcija za upis PINa  

Odgovor: U ovom slučaju, izvadite karticu iz čitača i restartajte računalo. Nakon restarta vratite karticu u čitač i ponovite postupak prijave u sustav.  

Ako postupak prijave ne uspije, odspojite čitač kartica i ponovite restart računala. Nakon restarta, spojite čitač kartica, umetnite karticu. Ponovite postupak prijave.  

4.2.3 Računalo za pristup sustavu koriste dva zdravstvena djelatnika. Kod odabira certifikata, nude mi se dva. Što će se dogoditi ako odaberem certifikat koji nije moj?  

Odgovor: Nakon odabira certifikata potrebno je upisati PIN. Ukoliko odabrani certifikat ne odgovara upisanom PINu, korisnik će dobiti poruku: Greška 401.  

Za otklanjanje ovog problema, potrebno je izvršiti korake predložene u 4.2.2. Prilikom odabira certifikata, ne ponudi se opcija za upis PINa 

07.04.2020  

Poštovani, od Vas se, za sada, očekuje da za Vaše pacijente, koji su u izolaciji ili samoizolaciji,  dopunite podatke u aplikaciji koji nisu popunjeni, a Vi ih sa sigurnošću znate. To se odnosi i na datum početka i završetka izolacije i samoizolacije. Ako dijagnosticirate COVID-19 temeljem prethodno upućene osobe na testiranje, unesite osobu s osnovnim podacima u ovu aplikaciju, ali isto tako prijavite bolest putem individualne prijave oboljenja od zarazne bolesti teritorijalno nadležnom epidemiologu te odmah nazovite teritorijalno nadležnog epidemiologa koji će provesti obradu kontakata.  

S obzirom na različite izvore podataka, platforma će 10.04. imati u sebi pohranjene sve do sada prikupljene podatke, uključujući i podatke o oboljelim osobama što će omogućiti da ne trebate raditi retrogradni upis, već samo evidenciju novooboljelih, novih samoizolacija te novih kontakata.  

Za probleme u korištenju aplikacije molim javite se na e-mail adresu: helpdesk.covid-19@apis-it.hr 

Ukoliko bi i dalje bilo određenih problema u pristupu bazi molim Vas javite na e-mail adresu: helpdesk@hzzo.hr 

01.04.2020 - Vezano za Centralni repozitorij podataka o osobama kod kojih je dijagnosticiran COVID-19 i nadzorima nad postavljenim sumnjama na tu bolest obavještavamo Vas da će do sutra u sustav biti uneseni podaci o svim osobama koje su dobile mjeru nadzora samoizolacija stoga Vas molimo da tokom sutrašnjeg popodneva provjerite na ulaznom dijelu Centralnog repozitorija, preko OIB-a, da li su evidentirani Vaši pacijenti.

Od Vas se, za sada, očekuje da provjerite da li se Vaši pacijenti, za koje znate da su u samoizolaciji, nalaze u bazi podataka, i ako da, da dopunite podatke u aplikaciji koji nisu popunjeni, a Vi ih sa sigurnošću znate. Ako dijagnosticirate COVID-19 temeljem prethodno upućene osobe na testiranje, unesite osobu s osnovnim podacima u ovu aplikaciju, ali isto tako prijavite bolest putem individualne prijave oboljenja od zarazne bolesti teritorijalno nadležnom epidemiologu te odmah nazovite teritorijalno nadležnog epidemiologa koji će provesti obradu kontakata. Ukoliko bi do petka bilo određenih problema u pristupu bazi te podacima koji se u njoj nalaze, molim Vas javite na e-mail adresu: tomislav.benjak@hzjz.hr.

31.03.2020 - uputa za postupanje doktorima PZZ za propisivanje njege i fizikalne terapije u kući bolesnika s pripadajućim mail adresama RU i PS

30.03.2020 - Obavijest za ordinacije opće / obiteljske medicine

Poštovane kolegice i kolege,  

Ministarstvo zdravstva je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Državnim inspektoratom Republike Hrvatske, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje oformilo Centralni repozitorij podataka o osobama kod kojih je dijagnosticiran COVID-19, s time da će se u toj bazi nalaziti i podaci o svim nadzorima nad postavljenim sumnjama na tu bolest. U skladu sa potrebom kontinuiranog praćenja podataka nužno je potrebno da od sutrašnjeg dana (31.03.) podatke iz svoje domene u platformu upisuju i liječnici obiteljske (opće) medicine za svoje pacijente oboljele od COVID-19 te za one koji su u samoizolaciji. Upis podataka će se vršiti putem sustava CEZIH-a, a u privitku Vam dostavljamo upute za pristup sustavu platforme. Poveznica do sustava je https://zarazne.zdravlje.hr/. 

Prijave eventualnih smetnji možete poslati na e-mail helpdesk.covid-19@apis-it.hr. 

Osoba zadužena za moguća pojašnjenja ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bit će Tomislav Benjak, e-mail tomislav.benjak@hzjz.hr.

Korisničke upute

Prijava u sustav  

24.03.2020 - LAB nalazi - Uputa o postupanju PZZ

22.03.2020 - Obzirom na nastalu situaciju u kojoj se određeni lijekovi, bez indikacije u kojoj bi se trebali primjenjivati, vec pod lažnim odnosno izmišljenim dijagnozama, propisuju na recept ili se u ljekarnama inzistira na njihovom izdavanju, čak i u količinama koje su neprimjerene, ovim putem se i liječnici i magistre podsjećaju na njihovu obvezu postupanja i pridržavanja pravila prilikom propisivanja na bilo koji recept, neovisno o tome radi li se o privatnom ili receptu HZZO- a, ali isto tako i prilikom izdavanja tih lijekova, koji se ne smiju izdati bez ispravnog recepta na kojem mora biti jasno naznačeno kome za lijek propisuje, za koju dijagnozu i tko je od doktora lijek i propisao. Navedeno se odnosi na sve lijekove, a ovom prilikom se upozorenje o postupanju izdaje i s  obzirom na lijekove klorokin i azitromicin.

HZZO neće tolerirati postupanje ugovornih subjekata u ovoj izvanrednoj situaciji koje nije u skladu s propisima i pravilima struke.

22.03.2020 - UPOOZORENJE: Lijek klorokin se ne izdaje na bilo koju vrstu recepata, osim bolnicama i onima koji za primjenu imaju indikaciju, tj. koji od ranije uzimaju tu  terapiju

20.03.2020 - Prijava oboljelih od COVID-19

19.03.2020 - Upute za PZZ i SKZZ

19.03.2020 - zbog koronavirusa COVID-19 onemogućeno je NPP naručivanje i eNaručivanje za redovne narudžbe, moguće je samo naručiti pacijenta na Prioritetno naručivanje

18.03.2020 - Koronavirus (2019n Cov)- prvremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad-dopuna obavijesti od 6.ožujka 2020. godine

18.03.2020 - Upute za liječnike obiteljske medicine i postupanje zdravstvenih djelatnika pri postavljanju sumnje na COVID

Postupanje zdravstvenih djelatnika

Upute LOM

 16.3.2020 - Odluka Ministra zdravstva

14.03.2020 - Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme za koronavirusnu bolest

Nastavno na ranije dostavljene upute o racionalnoj upotrebi zaštitne opreme, te vezano uz osiguravanje zaštitnih sredstava upućujemo izabrane doktore u privatnoj praksi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u mreži javne zdravstvene službe, ukoliko ne raspolažu dovoljnim količinama zaštitnih sredstava ili ih ne mogu trenutno sami nabaviti na tržištu, da se za pomoć mogu obratiti nadležnim Županijskim/Grada Zagreba stožerima civilne zaštite. 

S poštovanjem,

Operativni tim KS-MIZ

13.03.2020 - dopuna obavijesti o privremenoj nesposobnosti za rad

HZZO preko CEZIH portala u pretinac izabranom doktoru šalje obavijest o utvrđenoj potrebi izolacije za osiguranika za kojeg je zaprimio Potvrdu. Temeljem Potvrde, odnosno obavijesti koju je HZZO proslijedio izabranom doktoru, izabrani doktor je u mogućnosti utvrditi osiguraniku privremenu nesposobnost po uzroku privremene nesposobnosti D0 - IZOLACIJA.

Lokacija datoteke: home1/MBO doktora/Rezultat/ggggmm/Obavijest 

Naziv datoteke: Izolacija.unl – popis oprijedjeljenih pacijenata

Izolacija_<XXXXXXX> ( matbr HZJZ).unl – popis opredijeljenih pacijenata kod doktora XXXXXXX. Ta datoteka dolazi u sandučić doktora koji mijenja izabranog doktora XXXXXXX (Može se raditi o članu u timu bez nositelja ili dugotrajnoj zamjeni)

 

Kada imate sumnju na takav slučaj, osobu trebate uputiti da se javi na telefonske brojeve dežurnih epidemiologa u RH, javno objavljene na internetskoj stanici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/  koju Vam dostavljamo u prilogu. 

Zabranjujemo na upućivanje pacijenata da telefonski kontaktiraju stožere na nacionalnoj i lokalnoj razini. 

Tek po preporuci nadležnog epidemiologa, pacijenta sa sumnjom, upućuje se u bolnicu. 

Ujedno, u prilogu Vam dostavljamo sljedeće materijale koje je potrebno postaviti na vidljivo mjesto:

Plakat za javne prostore B1- Covid-19 HR

Brojeve telefona epidemiologa na razini RH

-     Upute za racionalnu uporabu OZO

-     Uputa za čišćenje i dezinfekciju prostora u kojem su boravile zaražene osobe

-     Naputak za pravilno pranje ruku 

Posebno skrećemo pažnju na obvezu javljanja na telefonske brojeve u Vašim ordinacijama. 

S poštovanjem,

Operativni tim KS MZ

 

Pripravnost epidemiolozi

Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu

Naputak za pranje ruku

Plakat za javne prostore

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme

Uputa poslodavcima i radnicima o postupanju

HZZO 

Obavijesti
6 tra Categories: medo

06.04.2020

Uputa za postupanje bolnička povjerenstva za lijekove

Propusnice

Poštovani,  

U cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i sprječavanje širenja bolesti, dom zdravlja mora osigurati zaštitnu opremu za sve zdravstvene radnike primarne zdravstvene zaštite koji će biti raspoređeni na rad u izdvojenim ambulantama za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost COVID-19 i posebnim ambulantama koje će zbrinjavati hitna i neodgodiva stanja u dentalnoj medicini osobama  također pod sumnjom na zaraženost  COVID-19, a koje su organizirane pri domovima zdravlja. Također, dom zdravlja treba tim zdravstvenim radnicima osigurati dodatnu edukaciju o primjeni zaštitne opreme u navedenim ambulantama.  

Doktori medicine i doktori dentalne medicine u privatnoj praksi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, medicinsko biokemijski laboratoriji, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, medicinske sestre u kućnoj njezi i fizioterapeuti u privatnoj praksi koji fizikalnu terapiju pružaju u kući bolesnika, svi u mreži javne zdravstvene službe, ukoliko nisu u mogućnosti osobno nabaviti dovoljne količine zaštitnih opreme i dezinficijensa, mogu se za pomoć u nabavi obratiti nadležnom županijskom stožeru civilne zaštite.  

Zahvaljujući naporima Vlade Republike Hrvatske, preko Nacionalnog stožera civilne zaštite osigurana je određena količina zaštitne opreme koja je 03. ožujka 2020. g. raspodijeljena domovima zdravlja na cijelom području Hrvatske te se zadužuju ravnatelji da prilikom distribucije te opreme, proporcionalno potrebama i opsegu rada u pojedinoj djelatnosti za vrijeme epidemije, dio opreme dodijele i izabranim doktorima medicine ( obiteljska/opća medicina, pedijatrija, ginekologija) i doktorima dentalne medicine u privatnoj praksi na području doma zdravlja u ugovornom odnosu s HZZO-om, ukoliko ne raspolažu dostatnom količinom, te kako bi se osigurao kontinuitet zdravstvene zaštite svim građanima.  

S poštovanjem, Operativni tim KS MIZ 

04.04.2020 - Uputa Stožera - uputa Ravnateljstvu policije (medicinsko osoblje koje nije dužno ishoditi e-Propusnicu)

02.04.2020 - novi poslovni proces za ePomagala - eDoznaka za izdana pomagala 

       -eDoznaka se odnosi samo na pomagala koja u HZZO šifarniku imaju oznaku da se mogu propisivati na ePotvrdu (1642 pomagala)

       -na jednoj ePotvrdi - eDoznaci može biti više pomagala, ali sva moraju biti definirana za izdavanje na eDoznaku (zelenom bojom označena u Medi)-na jednoj Potvrdi mogu biti samo pomagala za izdavanje na eDoznaci, odnosno ona koja se izdaju putem tiskanice

        -PZZ doktor propisuje sva pomagala na uobičajeni način i šalje poruku o izdanim pomagalima na Cezih 

        -za pomagala koja se izdaju putem eDoznake PZZ doktor ne štampa potvrdu (Medo ju neće niti generirati u Aktivnostima)

        -pacijent koji ima ePotvrdu - eDoznaku za Pomagalo u ljekarni ili specijaliziranoj prodavaonici svojom zdravstvenom iskaznicom podiže

pomagalo (kao i lijekove na eRecept) 

27.03.2020 - recept nezaštićena imena

27.03.2020 -UPUTE za organizaciju rada u djelatnostima obiteljske/opće medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece

27.03.2020 - s obzirom na izvanrednu epidemiološku situaciju kao i s obzirom na posljedice potresa koji je zadesio Grad Zagreb, uslijed čega je dio građana bio primoran napustiti svoje mjesto prebivališta, izvješćujemo Vas da sve osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje se zateknu izvan mjesta prebivališta imaju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu u najbližoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite koja ima sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  

Napominjemo da je provođenje primarne zdravstvene zaštite osiguranih osoba izvan mjesta prebivališta Zavod regulirao već ranijih godina  kako bi osigurane osobe Zavoda koje se npr. za vrijeme turističke sezone zateknu izvan mjesta prebivališta mogle biti zdravstveno zbrinute na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u najbližoj ugovornoj ordinaciji.   

Zahvaljujemo, HZZO  

11.03.2020 - obavijest o Priznavanje troška za lijek s važećih lista lijekova Zavoda i razlika u odnosu na lijekove odobrene za paralelni uvoz

10.03.2020Uputa HZJZ je da se za sumnju i samoizolaciju/kućnu karantenu zdravih osiguranika koriste  šifre Z20.8, Z20.9, Z29.0Šifra U07.1- bolest COVID-19 molimo da se koristi isključivo za osobe kojima je potvrđena dijagnoza  

06.03.2020 - Koronavirus (2019nCov) - privremena nesposobnost za rad - dopuna obavijesti od 26. veljače 2020. godine

02.03.2020 - racionalna uporaba osobne zaštitne opreme za koronavirusnu bolest (COVID-19)  

28.02.2020 - šifriranje 2019-noCoV  

27.02.2020 - Postupanje zdravstvenih djelatnika u slucaju postavljanja sumnje na Koronavirus 

26.02.2020 - Koronavirus (2019nCov) - privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad  

05.02.2020 - Edukativni materijal “Što svi trebamo znati o coronavirusu?”  

04.02.2020 - Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

03.02.2020 - Postupnik u slučaju postavljanja sumnje na infekciju 2019-cCoV 

Postupanje zdravstvenih djelatnika

Obrazac za oboljele pod sumnjom

Zdravstveni nadzor nad osobama koje dolaze iz Kine ...

Preporuka za postupanje zdravstvenih djelatnika

29.01.2020 - Obavijest o promjeni zdravstvenog stanja vozača 

Obavijest liječnicima OM

Izmjena Pravilnika 

01.01.2020. - A6 uputnica

Upravno vijeće HZZO-a uvelo je A6 uputnicu koja se odnosi na kontrolu dijagnostičkih pretraga, a u svrhu praćenja listi čekanja

Odluka o pojedinim oblicima ZZ iz OZS koji se ostvarujuna osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

Oblici zdravstvene zaštite i rokovi važenja uputnica 

HZZO obavijest 

Elektronička razmjena zdravstvenih podataka za građane Europe
3 ožu Categories: medo

03.03.2020 - Sažetak medicinski podataka - Portugal

Poštovani, 

Osim za pacijente iz Češke i Malte, putem NCP Portala u mogućnosti ste dohvaćati sažetak medicinskih podataka i za pacijente iz Portugala.  

Sažetak medicinskih podataka o pacijentu se prenosi iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ordinaciju opće obiteljske medicine u Hrvatskoj preko nacionalnih kontaktnih točaka (NCP), ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta (u Češkoj, Malti ili Portugalu). Originalna PDF verzija sažetka na češkom / malteškom / portugalskom i engleskom jeziku te njegov prevedeni sadržaj dostupan je liječnicima opće obiteljske medicine putem NCP portala. NCP Portalu liječnici pristupaju, nakon ostvarene VPN veze prema CEZIH-u, iz svojeg programskog rješenja ili kroz preglednik Chrome ili Internet Explorer na poveznici https://web.cezih.hr:443/web/p/ncpeh   

U prilogu dostavljamo detaljne upute za liječnike. Molimo proučite ih.

U slučaju potrebe za podrškom, kontaktirajte nas na mail helpdesk@hzzo.hr ili telefon + 385 72 11 22 33 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati). 

 

18.02.2020 - NCP Portal  

Poštovani,

Podsjećamo, od rujna 2019, Hrvatska je pridružena elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI), te ste u mogućnosti dohvaćati sažetak medicinskih podataka za pacijente iz Češke. Od 24 veljače 2020. godine Hrvatska prihvaća i sažetke koji su nastali u Malti.  

Ukratko o procesu dohvata sažetka medicinskih podataka 

Sažetak medicinskih podataka o pacijentu se prenosi iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ordinaciju opće obiteljske medicine u Hrvatskoj preko nacionalnih kontaktnih točaka (NCP), ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta (u Češkoj ili Malti). Originalna PDF verzija sažetka na češkom / malteškom i engleskom jeziku te njegov prevedeni sadržaj dostupan je liječnicima opće obiteljske medicine putem NCP portala. NCP Portalu liječnici pristupaju, nakon ostvarene VPN veze prema CEZIH-u, iz svojeg programskog rješenja ili kroz preglednik Chrome ili Internet Explorer na poveznici https://web.cezih.hr:443/web/p/ncpeh    

Prilikom korištenja NCP portala potrebno je odabrati trenutno mjesto rada liječnika i državu iz koje dolazi pacijent te nakon toga upisati identifikacijske oznake pacijenta (primjer se nalazi u uputama za liječnike, od stranice 11, primjer za pacijenta iz Malte je na stranici 12). Pacijent mora bit upoznat o postupanju s njegovim podacima (Patient Information Notice ili PIN) stoga prije pristupa sažetku, liječnik mora pacijentu pružiti informacije o PIN-u na jeziku pacijenta (upućuje ga na web stranicu na kojoj su objavljeni PIN-ovi) i pitati pacijenta dozvoljava li dohvat njegovih podataka. Ukoliko je pacijent potvrdio liječniku pravo na pristup njegovim zdravstvenim podacima, liječnik u NCP portalu dohvaća sažetak.  

U prilogu dostavljamo detaljne upute za liječnike. Molimo proučite ih.  

Na web stranici HZZO-a dostupno je više informacija o prekograničnim uslugama ovdje. 

U slučaju potrebe za podrškom, kontaktirajte nas na mail helpdesk@hzzo.hr ili telefon + 385 72 11 22 33 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati).  

 

Poštovani,

Hrvatska je pridružena elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezuje nacionalne usluge e - Zdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i  interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. Usluge u eHDSI koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine su eRecept (ePrescription) uključujući elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary). U ovom trenutku usluga eRecepta je dostupna u Finskoj koja je omogućila dohvat njihovih recepata u inozemstvu te u Estoniji i Hrvatskoj koje prihvaćaju eRecepte. Usluga sažetka medicinskih podataka o pacijentu je dostupna u Češkoj koja je omogućila dohvat njihovog sažetka medicinskih podataka u inozemstvu te u Luksemburgu i Hrvatskoj koje prihvaćaju sažetke. 

Ukratko o procesu dohvata sažetka medicinskih podataka

Sažetak medicinskih podataka o pacijentu se prenosi iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ordinaciju opće obiteljske medicine u Hrvatskoj preko nacionalnih kontaktnih točaka (NCP), ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta (u Češkoj). Originalna PDF verzija sažetka na češkom jeziku i prevedeni sadržaj elektroničkog sažetka dostupan je liječnicima opće obiteljske medicine putem NCP portala. NCP Portalu liječnici pristupaju, nakon ostvarene VPN veze prema CEZIH-u, iz svojeg programskog rješenja ili kroz preglednike Chrome ili Internet Explorer na poveznici https://web.cezih.hr:443/web/p/ncpeh

Prilikom korištenja NCP portala potrebno je odabrati trenutno mjesto rada liječnika i državu iz koje dolazi pacijent te nakon toga upisati identifikacijske oznake pacijenta (primjer se nalazi u uputama za liječnike, od stranice 11). Pacijent mora bit upoznat o postupanju s njegovim podacima (Patient Information Notice ili PIN) stoga prije pristupa sažetku, liječnik mora pacijentu pružiti informacije o PIN-u na jeziku pacijenta (upućuje ga na web stranicu na kojoj su objavljeni PIN-ovi) i pitati pacijenta dozvoljava li dohvat njegovih podataka. Ukoliko je pacijent potvrdio liječniku pravo na pristup njegovim zdravstvenim podacima, liječnik u NCP portalu dohvaća sažetak. 

 

U prilogu dostavljamo detaljne upute za liječnike. Molimo proučite ih. 

Na web stranici HZZO-a dostupno je više informacija o prekograničnim uslugama ovdje. 

U slučaju potrebe za podrškom, kontaktirajte nas na mail helpdesk@hzzo.hr ili telefon + 385 72 11 22 33 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati).

Stranica 1 od 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>