HZZO

31 sij Categories: medo

sve obavijesti

26.01.2021 - Dopuna upute ugovornim partnerima_potresom razorenih područja

20.01.2021 - ordinacije obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i dentalne medicine ne moraju slati HZJZ-u papirnato Godišnje izvješće za prošlu godinu

 

19.01.2021 - Brzi antigen test na COVID-19, bez testa - uputa 

Osnovom Odluke Upravnog vijeća o uspostavi privremene DTP šifre BT019 – Brzi antigenski test, bez troška testa, dostavljamo upute o načinu provedbe i naplate za navedeni postupak s obzirom na nabavu samih testova na državnoj razini te Vas molim o da iste dostavite ugovornim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine i djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece.

 

18.01.2021 - Provođenje zdravstvene zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja Sisačko-moslavačke županije - uputa: 

Šifra oslobođenja 44 se unosi samo u slučaju ako osigurana osoba koja ima prebivalište odnosno boravište na potresom razorenom području ima obvezu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, a nije dopunski osigurana ili za slučaj propisivanja lijeka s dopunske liste lijekova. Dakle, za zdravstvenu zaštitu koju HZZO pokriva u cijelosti iz članka 19. ZOZO-a se pišu šifre oslobođenja za tu zdravstvenu zaštitu, a ne šifra 44.

Sudjelovanje za lijekove s dopunske liste lijekova obvezno je za sve osigurane osobe HZZO-a koje nisu za taj slučaj osigurane kod drugih osiguravatelja, međutim osigurane osobe koje imaju prebivalište odnosno boravište na potresom razorenom području nemaju obvezu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite temeljem naloga za postupanje MZ.

 

15.01.2021 - Upute 2. za organizaciju cijepljenja, predbilježbe za širu populaciju

                            - Uputa za provedbu cijepljenja i pripremu za liječnike obiteljske medicine

13.01.2021 - Operativni tim KS MIZ - Uputa u vezi provođenja inventure svih cjepiva - molimo za postupanje po istoj  

-upute za doze cjepiva inventura

-obrazac prijave stanja lagera 

08.01.2021 - Upute za korištenje brzih antigenskih testova

07.01.2021 - eCezdlih - eCijepih Uputa

24.12.2020 - Uputa za ordinacije primarne zdravstvene zaštite, opće obiteljske medicine

24.12.2020 - Odluke UV vezane uz produženje ugovornog razdoblja do 30.06.2021.g.

23.12.2020 - Naputak - uputa o postupanju

16.12.2020 - Za cijepljenje protiv COVID-19 nije potrebno potpisati obrazac 

Poštovane/i, 

nastavno na objave na društvenim mrežama i u medijima o obvezi potpisivanja obrazaca u vezi cijepljenja protiv COVID-19, Ministarstvo zdravstva želi Vas informirati o netočnosti tih informacija. 

U okviru postojećih propisa i programa cijepljenja ne navodi se obveza potpisivanja obrazaca pristanka na cijepljenje prilikom cijepljenja protiv zaraznih bolesti pa se tako neće zahtijevati niti potpisivanje obrazaca pristanka na cijepljenje protiv bolesti COVID-19. Prilikom cijepljenja ne koriste se niti se popunjavaju obrasci kojima  bi odgovornost, materijalnu i kaznenu, prenosili na liječnike niti postoji obveza potpisivanja istih niti od strane cjepitelja. 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je nositelj programa cijepljenja te pruža pravovremene i točne upute o planu i proceduri cijepljenja u Republici Hrvatskoj. 

Ministarstvo zdravstva

09.12.2020 - Obavijest HZJZ 

Poštovani kolege liječnici i zdravstveno osoblje, 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7 Vas obavještava da je 

prilikom izdavanja CEZIH- uputnice pacijenta potrebno naručiti za testiranje na mail covid@hzjz.hr 

Pacijent dolazi na testiranje prema dogovorenom terminu. 

Ne primamo nenaručene pacijente niti osobe naručene u druge zdravstvene ustanove!  

Detaljnije informacije se nalaze na sljedećem linku: 

https://www.hzjz.hr/sluzba-mikrobiologija/ambulanta-za-uzimanje-i-zaprimanje-uzoraka/testiranje-na-sars-cov-2 

Osobe koje se testiraju na vlastiti zahtjev (osobno plaćanje) trebaju rezervirati termin putem aplikacije dostupne na webu:

https://covid.hzjz.hr/lokacija/rockefellerova/?date=2020-12-10&time=0800

 

05.12.2020 - Smjernice za liječenje oboljelih od koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) ver.2. 

Smjernice su dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske: 

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//2020%20CORONAVIRUS//Smjernice%20za%20liječenje%20oboljelih%20od%20koronavirusne%20bolesti%202019%20(COVID-19),%20verzija%202%20od%2019.%20studenoga%202020..pdf 

Operativni tim KS MIZ 

30.11.2020 - KB Dubrava 

Poštovani,  obavještavamo Vas da su na web stranici KB Dubrava https://eadu.kbd.hr/?page_id=12611 objavljene informacije o radu dislociranih ambulanti KB Dubrave s podacima o lokaciji, radnom vremenu, telefonskim brojevima i imenima liječnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu u pojedinim djelatnostima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

S poštovanjem, HZZO

12.11.2020 - Odluka o uspostavljanju i radu Pozivnog centra Ministarstva zdravstva - onkološki pacijenti

12.11.2020 - Upute za provođenje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući 

06.11.2020 - Primjena pravnih propisa iz područja zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama

01.11.2020 - Uputa Ministarstva zdravstva 

29.10.2020 - uputa za liječnike primarne zdravstvene zaštite HRVI

28.10.2020 -  MZ, uputa o postupanju obiteljskih liječnika u vrijeme epidemije COVID-19

28.10.2020 - Utvrđivanje PNR COVID 19

23.10.2020 - Poštovani/e,

zbog potrebe da se oslobode, ali i sačuvaju kapaciteti za testiranje bolesnika oboljelih ili suspektnih na COVID-19, molimo Vas za dodatnu suradnju na način da s posebnom pažnjom provedete selekciju osoba koje upućujete na PCR testiranje na SARS-Cov-2.

Nema nikakve potrebe da se na testiranje upućuju asimptomatske osobe koje žive u kućanstvu sa oboljelim osobama, te osobe trebate staviti u samoizolaciju na 14 dana i poslati na testiranje samo u slučaju da razviju simptome.

Vezano za gore navedeno upućujemo Vas na smjernice za postupanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dostupne na poveznici https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Prioriteti_za_testiranje_ver_3_corr_21_09_2020.pdf"

Ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo na svim aktivnostima koje zajedno s nama provodite na suzbijanju epidemije bolesti COVID-19.

S poštovanjem,

Ministarstvo zdravstva  

23.10.2020 - MZ Raspored hitnog zbrinjavanja pacijenata u BZU u Gradu Zagrebu 23.10.2020., dopuna upute

23.10.2020 - MZ_Osiguranje i povećanje kapaciteta u hitnom bolničkom prijemu i stacionaru

22.10.2020 - MZ-Raspored hitnog zbrinjavanja pacijenata u bolnicama u Gradu Zagrebu za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

22.10.2020 - Privremene preporuke za nadzor nad kontaktima oboljelih od COVID-19

20.10.2020 - Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća

16.10.2020 - Althera, dijetetski preparat, izdavanje pakiranja od 400 g umjesto pakiranja od 450 g na recept - obavijest o postupanju

16.10.2020 - Stop COVID-19 izdavanje verifikacijskih kodova

Poštovane kolegice i kolege, 

Ovim putem Vas podsjećamo na potrebu i obavezu evidentiranja zaraženih osoba i njihovih kontakata putem Digitalne platforme za praćenje COVID 19, kojoj se pristupa putem poveznice https://zarazne.zdravlje.hr/zarazne_welcome.html i korištenjem Vaše smart kartice kojom pristupate CEZIH-u. Ovim putem Vam šaljemo i kratki film funkcionalnosti Digitalne platforme za izdavanje koda korisnicima STOP COVID aplikacije. Napominjemo da je potrebno da osoba ima upisan broj mobitela u platformu te da ima označeno da je ima vrstu nadzora liječenje u kući ili liječenje u bolnici.

Za sve moguće nejasnoće oko izdavanja koda ili korištenja Digitalne platforme možete se obratiti na tomislav.benjak@hzjz.hr .

Kratki film možete pokrenuti iz MedO aplikacije-kliknite mišem na HELPDESK ...

 

 

 

13.10.2020 - nadogradnja digitalne platforme HZJZ

Poštovane kolegice i kolege, 

Koristimo priliku Vas još jednom podsjetiti na potrebu vođenja podataka o zaraženim osobama od COVID 19 i njihovih kontakata kroz Digitalnu platformu za praćenje COVID 19. Pristup je putem poveznice https://zarazne.zdravlje.hr/STOPCovid19/ . Pristupa se putem Vaših smart kartica koje koristite za ulaz u CEZIH, pri čemu koristite istu certifikat koji inače koristite u svakodnevno radu. On je vjerojatno 12345, ako ga niste mijenjali.  Ovim putem Vam šaljemo i dopis koji smo Vam uputili vezano za nadogradnju sustava funkcionalnosti za izdavanje koda za aplikaciju STOP COVID 19. Kod se izdaje isključivo na zahtjev Vašeg pacijenta koji je zaražen, te upisan u platformu. Da bi se kod mogao generirati osoba mora imati evidentiran broj mobitela te podatak o vrsti nadzora liječenje u kući ili liječenje u bolnici. 

U slučaju problema kod izdavanja koda kontakt osoba je Tomislav Benjak tomislav.benjak@hzjz.hr / 092 121 61 10

09.10.2020 - Epidemija (COVID-19)-mjere za sprječavanje širenja bolesti i upute za organizaciju rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 

 

23.09.2020 - Nove objedinjene revidirane Preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“), Verzija 3. od 21/09/2020

 

Ovo su nove objedinjene revidirane Preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“), Verzija 3. od 21/09/2020,  koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo 22. rujna 2020.  objavio na mrežnoj stranici (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Prioriteti_za_testiranje_ver_3_corr_21_09_2020.pdf ) - upućujemo Vas na potrebu da se kao izabrani doktori u djelatnosti obiteljske medicine i pedijatrije dodatno uključite u nadzor nad oboljelima od COVID-19.

 

Naime, izolacija je u digitalnoj platformi automatizmom skraćena, za sve, s 14 na 10 dana, ali u pojedinim slučajevima treba produžiti izolaciju na temelju kliničkih simptoma (koji su jedan od kriterija za izlazak iz izolacije), ili na temelju općeg zdravstvenog stanja (imunokompromitirani bolesnici) ili zbog pripadnosti određenom okruženju (domovi za starije osobe). Kako te slučajeve, nije bilo moguće izuzeti iz automatskog skraćivanja izolacije informatičkim putem,  potrebno je da to učini nadležni izabrani liječnik obiteljske medicine  ili pedijatar u slučaju predškolske djece. Omogućeno je da kao izabrani liječnici, koji najbolje poznajete zdravstveno stanje pacijenata u skrbi, uđete u platformu i produljite tim osobama izolaciju na vrijeme koje smatrate da je potrebno tj. sukladno individualnoj procjeni izmijenite datum završetka izolacije.

 

21.09.2020 - Propisivanje i izdavanje lijekova na ograničeni recept

 

08.09.2020 - Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća od 01.10.2020.

 

01.09.2020 - Održavanje stručnih skupova  

 

01.09.2020 - Bolesti i stanja s povećanim rizikom

 

01.09.2020 - Revidirane preporuke HZJZ-a

31.07.2020 - obavijest za ordinacije obiteljske medicine s područja grada Zagreba - Uspostava karantene/samoizolacije

Poštovani,  

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u okviru uputa i preporuka za postupanje u pandemiji COVID – 19  donio i Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID -19 (19.06.2020.).  Tim je dokumentom predviđeno da regionalni stožeri (lokalni) osiguraju organiziranu izolaciju za oboljele čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte  koji moraju biti u karanteni. Slijedom iznijetog, a sukladno Odluci  Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. obavještavamo Vas  o uspostavi karantene/samoizolacije na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24  od dana 01. kolovoza 2020. 

Ovim putem smatramo važnim dostaviti i sljedeće informacije: 

-          temeljem rješenja nadležnih službi oboljeli  čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju i  zdravih kontakata na području grada Zagreba, primaju se u karantenu/samoizolaciju putem dežurnog liječnika iz COVID ambulante (Doma zdravlja Zagreb-Centar). Dežurni liječnik iz COVID ambulante  je  prvi kontakt za primitak u karantenu. 

-          liječnik u COVID ambulanti bit će dostupan na broj telefona 091 489 7015 svaki dan od 8 do 20 sati, a od 20 sati toga dana, do 8 ujutro idućeg dana, u pripravnosti će biti liječnik, kojeg će se kontaktirati na broj 091 489 7022. 

-          Ovi brojevi uspostavljeni su isključivo za potrebe karantene/samoizolacije. 

-          Službeni kontakt broj dežurnog medicinskog osoblja  u karanteni:  091 4678 229 

30.07.2020 - A5 uputnice MEDO UPUTA ZA RAD

29.07.2020 - Obavijest digitalna platforma COVID-19

28.07.2020 - Prioriteti za testiranje na SARS-CoV-2

Poštovani,  

ovim putem Vas obavještavamo da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio preporuku vezano za prioritete za testiranje na SARS-CoV-2.

Navedeni dokument možete pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili na sljedećoj poveznici https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/  

S poštovanjem,

Operativni tim Kriznog stožera Ministarstva zdravstva

 

21.07.2020 - Postupak predlaganja i propisivanja pomagala kod šećerne bolesti, uputa

20.07.2020 - Obavijest o propisivanju lijekova strancima kojima se sredstva za ZZ osiguravaju u Državnom proračunu

08.07.2020 - Poziv za edukaciju 'Virtualna rana intervencija'

06.07.2020 - obaveza evidentiranja i praćenja podataka oboljelih, te osoba u samoizolaciji putem Centralnog repozitorija

03.07.2020 - obavijest HZZO-a: Izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače

01.07.2020 - obavijest Operativnog tima KS MIZ 

Poštovani, 

Nastavno na razvoj epidemiološke situacije na području vaše županije odnosno Grada Zagreba, upućujemo vas da Županijski  stožer civilne zaštite odnosno Stožer Grada Zagreba, procijeni potrebu za ponovnu aktivaciju  izdvojenih ambulanti za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost koronavirusom tzv. „COVID-19 ambulante“ u djelatnosti obiteljske/opće medicine, te da istu, ukoliko se to smatra potrebnim, organizira u suradnji s nadležnim domom zdravlja. 

Uz razvoj epidemiološke situacije, preporučamo uzeti u obzir i dostupnost postojećih kapaciteta, a osim lokacija potrebno je definirati i radno vrijeme tih ambulanti tijekom dana. Radno vrijeme i duljinu radnog  ambulanti, moguće je odrediti u vremenskom rasponu od 8,00 do 20,00 sati, prema vašoj procjeni o potrebnom broju sati rada. 

Molimo da domovi zdravlja koji će organizirati „COVID-19 ambulantu/te“ , o lokacijama i njihovom radnom vremenu te o početku rada, izvijeste ovo ministarstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također upućujemo domove zdravlja da vode točne evidencije o rasporedu svakog pojedinog zdravstvenog radnika, jer će to biti podloga za plaćanje rada u tim ambulantama od strane HZZO-a. 

Molimo da o početku rada, lokacijama i radnom vremenu izvijestite i sve pružatelje zdravstvenih usluga kao i građane na svom području. 

Napominjemo, da u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i sprječavanje širenja bolesti, treba osigurati dostatnu količinu zaštitne opreme za sve zdravstvene radnike primarne zdravstvene zaštite koji će biti raspoređeni na rad u tim izdvojenim ambulantama pri domovima zdravlja. 

S poštovanjem,

Operativni tim KS MIZ