Uvjeti plaćanja

 

Članak 1.

 

1.1. Ove uvjete plaćanja objavljuje I.P.T. d.o.o., Miramarska 24, Zagreb, OIB: 74377537525 (drugdje u tekstu: IPT).

 

1.2. Uvjeti se primjenjuju od 01.09.2016. godine.

 

1.3. Pod pojmom mobilnih operatora za potrebe ovih Uvjeta plaćanja smatraju se pojedinačno ili zajedno: VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, OIB: 29524210204 (drugdje u tekstu: Vipnet), Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 81793146560 (drugdje u tekstu: HT), te Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb, OIB: 70133616033 (drugdje u tekstu: Tele2), zajedno sa svojim virtualnim mrežnim operatorima, drugdje u tekstu: Mobilni operator ili Mobilni operatori. Mobilni operatori imaju s IPT-om potpisan ugovor u svrhu realizacije naplate parkiranja putem SMS poruka.

 

1.4. Pod pojmom Operatora parkiranja za potrebe ovih Uvjeta plaćanja smatraju se gradska poglavarstva pojedinih gradova, koncesionari parkinga, vlasnici parkirališta ili bilo koji drugi subjekti koji upravljaju javnim parkiralištem, te njihovi ugovorni partneri – integratori informatičkih poslovnih rješenja koja uključuju i naplatu parkiranja putem SMS poruka. IPT ima ugovore s Operatorima parkiranja ili njihovim ugovornim partnerima, te je kroz te ugovore definiran poslovni odnos za realizaciju naplate parkiranja.

 

1.5. Ovom uslugom omogućuje se plaćanje parkiranja na javnim parkiralištima s vremenskim ograničenjem parkiranja. Pod pojmom javnog parkirališta za potrebe ovih Uvjeta plaćanja smatraju se parkirališni prostori, koji uključuju i garaže i barijerom ograđene otvorene prostore, a na koje može  pristupiti i na kojem može parkirati bilo koje motorno vozilo (kojim je prikladno parkirati na tom parkiralištu prema posebnim uvjetima korištenja Operatora parkiranja), bez obzira da li parkiralištem upravlja grad, općina ili privatni poslovni subjekt.

 

1.6. Naplatu od krajnjih korisnika u ime i za račun račun IPT-a, a sve u krajnju svrhu naplate parkiranja za Operatore parkiranja, kroz navedene međusobne ugovorne odnos vrše Mobilni operatori.

 

1.7. Cijene parkirnih karata, zone naplate, vrijeme naplate parkiranja i vremenska ograničenja utvrđeni su od strane Operatora parkiranja i njihovih ugovornih partnera, na prodajnim mjestima koja imaju istaknutu oznaku mParking. Navedeni kao i drugi mogući uvjeti vezani za korištenje parkiranja definirani su posebnim uvjetima korištenja koje donosi svaki pojedini Operator parkiranja za svoja parkirališta.

 

Članak 2.

 

2.1. Krajnji korisnik plaća parkiranje slanjem SMS poruke na mParking broj parkirne zone.

 

2.2. Svaka parkirna zona ima svoj mParking broj. IPT na svojim web stranicama objavljuje i održava listu mParking brojeva, po svakom gradu, općini i garaži u kojima je moguće platiti parkiranje putem SMS poruke, a korištenjem IPT-ove usluge.

 

2.3. Sadržaj SMS poruke kojim se inicira plaćanje parkiranja mora sadržavati sljedeće: registracijsku oznaku vozila (samo alfanumerički znakovi) napisanu bez razmaka, znakova interpunkcije i dijakritičkih znakova (ČĆĐŠŽ pretvoriti u CCDSZ). Za nepravilni upis registracijske oznake odgovornost snosi isključivo krajnji korisnik.

 

2.4. Krajnji korisnik plaća sat vremena parkiranja u parkirnoj zoni slanjem jedne SMS poruke na mParking broj odgovarajuće zone, te u roku od dvije minute prima povratnu SMS poruku sa svim podacima na svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja. Ukoliko Mobilni operator ne dobije potvrdu o primitku povratne SMS poruke na mobilni telefon krajnjeg korisnika u tom roku, neće se teretiti račun krajnjeg korisnika, a korisnik će dobiti SMS poruku u kojoj ga obavještava da plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava prethodna poruka.

 

2.5. Svako novo plaćanje parkiranja putem mParking usluge prethodno plaćanje stavlja van snage ako se radi o promjeni zone, a ukoliko se radi o produženju parkiranja unutar iste zone onda vrijedi do zadnjeg roka produženja.

 

2.6. Kontrolu parkiranja vrše ovlašteni kontrolori Operatora parkiranja.

 

Članak 3.

 

3.1. Plaćanje parkiranja putem ove usluge je dostupno 24 sata na dan, ali se parkiranje naplaćuje prema radnom vremenu naplate određenom od strane Operatora parkiranja.

 

Članak 4.

 

4.1. Pravo na pritužbu stječe krajnji korisnik koji  je platio parkiranje ovom uslugom, te dobio povratnu SMS poruku kao potvrdu plaćanja, a kontrola Operatora parkiranja je postupila kao da se radi o situaciji u kojoj krajnji korisnik nema važeću kartu za parkiranje.

 

4.2. IPT na svojim web stranicama objavljuje i održava kontakt podatke službi za korisnike za sva parkirališta pod naplatom putem IPT-ove usluge. Krajnji korisnik se obvezuje pritužbu uputiti službi za korisnike vezanoj za zonu u kojoj se smatra oštećenim. U slučaju pritužbe krajnji korisnik je dužan predočiti povratnu SMS poruku.

 

4.3. Sve pritužbe obvezuje se riješiti Operator parkiranja i IPT u dogovoru s krajnjim korisnikom.

 

Članak 5.

 

5.1. Svaki krajnji korisnik nakon primitka SMS poruke o potvrdi plaćanja, može zatražiti ispis računa od strane Operatora parkiranja na osnovu predočene povratne SMS poruke.