Fiscus - Nadogradnje

1 kol Categories: eServices Fiscus

Nove funkcionalnosti Fiscus rješenja:

  • Vođenje proizvodnog procesa (urari, fotografi...)
  • Nova vrsta skladišta - repro materijala
  • Mogućnost definiranja blagajne kao NEFISKALNA (za virmanske račune koji ne moraju ići na PU)