Podaci o operatorima usluga s posebnom tarifom uporabom SMS kratkih kodova

 

 

Na ovoj stranici možete pregledati/preuzeti Podatke o operatorima usluga s posebnom tarifom uporabom SMS kratkih kodova u vlasništvu IPT-a zajedno s detaljnom specifikacijom servisa realiziranih na svakom pojedinom kodu, te informacijama o korisniku kratkog koda koji može biti stvarni davatelj sadržaja i usluge s dodanom vrijednosti ili drugi operator usluge s dodanom vrijednosti s kojim IPT ima sklopljen ugovor o suradnji.