MT SMS usluge

 

Ovo je grupa usluga koja podrazumijeva naplatu u trenutku isporuke vrijednosnog sadržaja od strane davatelja usluge prema korisniku mobitela (MT - mobile terminated, završeno na strani mobitela). Ova vrsta usluge je također dvosmjerna.

 

MT SMS usluge su posebno zanimljive u svrhu realizacije tzv. pretplatničkih servisa u kojima se korisniku mobitela nekakav vrijednosni sadržaj dostavlja i naplaćuje periodički bez potrebe da korisnik svaki put inicira komunikaciju.

 

Za realizaciju ovakvih usluga potrebno je imati pristup sustavima naplate mobilnih operatora, što IPT ima preko posebnih ugovora i ugovornih dodataka, jer se naplata ne odvija automatikom mobilnog operatora, nego aplikativnom logikom IPT SMS sustava.