MedO

 

Aplikacija za vođenje elektronskog zdravstvenog kartona pacijenata, vođenje statistike i izradu svih potrebnih izvještaja za ordinacije primarne zdravstvene zaštite.

 

Stekla je certifikat i ima odobrenje za rad od ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Aplikacija podržava sve poslovne procese u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite:

 

Razvijena je uz suradnju liječnika i zdravstvenih djelatnika i u potpunosti je prilagođena njihovim potrebama u stvarnoj radnoj okolini. Program tako nudi brz i pregledan uvid u sve potrebne podatke o pacijentu, olakšava i automatizira veliki dio administrativnih poslova oko izrade izvješća i obračuna.

 

Hvala svim MedO korisnicima na ukazanom povjerenju i aktivnom sudjelovanju u razvoju programa.

 

PDF Reader

CezihCard-FixCertReg-Win7

Microsoft .NET framework 4.5

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

AKDSH card utility

 

LINK REMOTE ACCESS MEDO HELPDESK 

(nakon instalacije pod tabom 'Security' izabrati 'No additional password')

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, obratite nam se na neki od navedenih kontakata.

 

Referentna lista korisnika aplikativnog rješenja

  

Ministarstvo zdravstva RH 
HZZO

 

P.O. dr.Zdenka Vodjerek - Matica
P.O. dr.Vesna Dragoja
P.O. dr.Šojat-Marendić Eugenija
P.O. dr.Ivica Crnica

P.O dr Kobzi Branka

P.O dr Lulić Slipac Tatjana 
P.O. dr.Gašpari Jagoda
P.O. dr.Kunštek Štefanija
P.O. dr.Črneli Marija

P.O. dr.Nikola Jelenčić

P.O. dr.Turalija Zdenka

P.O. dr.Ladavac Doris

P.O. dr.Vlahek Anđelija

P.O. dr.Marinić Tatjana

P.O. dr.Šimić Dobrislav

+ niz ostalih timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji koriste aplikaciju