HZZO - PZZ - MedO program

7 lis Categories: medo

eUputnice

7.10.2020 - Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća

Korisničke upute

Zašto i kako prestati pušiti

Sażetak Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Protokol za očitavanje LDCT snimki, I-ELCAP Hrvatska

Priručnik o radu u aplikaciji NPPSigner

Popis probnog otvaranja termina za sve bolnice

Informirani pristanak za sudionika

05.10.2020 - za liječnike primarne zdravstvene zaštite - upute i način upućivanja na specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Nova verzija propisuje još neke djelatnosti za koje se i dalje koristi papirnata verzija uputnica:

  1. njegu u kući
  2. HE timovi  u okviru obavljanja higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite
  3. telemedicina (djeluje u okviru Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koji još nije spojen na Cezih)

01.10.2020 - eUputnice

MedO - uputa za korisnike

na tragu uspješne implementacije funkcionalnosti eRecepta, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje su pokrenuli prije nekoliko godina u sklopu sustava Cezih projekt eUputnice/eNalaz/eOtpusno pismo. Tada je liječnicima primarne zdravstvene zaštite omogućeno propisivanje eUputnice za usluge u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Projektom BIS2CEZIH funkcionalnost uputnice u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti je nadograđena na način da je omogućeno slanje privitka uz uputnicu i slanje više odgovora / specijalističkih nazala po istoj uputnici. Spomenutim projektom sve bolnice su pokazale tehničku povezanost na CEZIH i dobile su sredstva za informatizaciju vlastitih informacijskih sustava kako bi uspješno preuzimale eUputnicu i slale eNalaz.  

Ministarstvo zdravstva  u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od početka listopada ove godine za svoje osigurane osobe i ugovorne zdravstvene ustanove ukida obvezu ispisa tiskanice uputnice (tzv. crvene uputnice) u procesima upućivanja, naručivanja, prijema, naplate usluga i arhiviranja dokumentacije u svim zdravstvenim ustanovama.

Za pacijente to znači da kod izabranog liječnika više neće dobiti ispisanu papirnatu tiskanicu uputnice, već će pravo na specijalističko-konzilijarnu uslugu ostvarivati putem elektroničke verzije tog dokumenta izdanog u informacijskom sustavu izabranog liječnika, pohranjenoj u nacionalnom informacijskom sustavu zdravstva CEZIH-a.

Nakon pružene usluge temeljem eUputnice, eNalaz će biti dostavljen liječniku primarne zdravstvene zaštite, ali bit će i dostupan pacijentu putem Portala zdravlja na platformi e-Građani.  

Za zdravstvene djelatnike primarne zdravstvene zaštite to znači da će u sklopu propisivanja eUputnice, uz dosad uobičajeno eNaručivanje moći:

-          pacijenta naručiti direktno na termin u zdravstvenoj ustanovi,

-          uputiti zahtjev za dodjelom termina prema odabranoj zdravstvenoj ustanovi te

-          u situacijama kada liječnik ocijeni da je to potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj e-uputnici.

Pacijenti se također mogu odlučiti za termin naručiti samostalno. U tom se slučaju po izdanoj eUputnici obraćaju zdravstvenoj ustanovi samo s svojim MBO-om kao ključnim podatkom s zdravstvene iskaznice.

Za bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene ustanove to znači da će, uz dosad uobičajeno eNaručivanje, zahtjev za termin moći dobiti umjesto od pacijenta i od izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Nastavno na taj zahtjev zdravstvena ustanova je dužna kontaktirati pacijenta te ga obavijestiti o dodijeljenom terminu. Samostalno naručivanje pacijenata kontaktiranjem zdravstvene ustanove je i dalje dozvoljeno, ali se u tom slučaju pacijent predstavlja samo MBO-om sa svoje zdravstvene iskaznice, a što je temelj za dohvat i rezervaciju eUputnice.

Preuzimanje eUputnice s CEZIH-a je također obvezno kod prijema u zdravstvenu ustanovu, što je obvezna predradnja u procesu fakturiranja zdravstvene usluge prema Zavodu, a koje se od 01. siječnja 2021. više neće moći ostvariti bez podatka o identifikatoru eNalaza po svakoj eUputnici. 

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće, slobodno se obratite kao i uvijek na helpdesk Zavoda.

eUputnice dopis za PZZ

eUputnice upute za liječnike

eUputnica protokol za izvanredne situacije